Projektování dopravních staveb

V rámci rozvoje měst a obcí nabízíme projekty dopravních staveb. Jedná se zejména o stavby řešící problémy obcí a měst jako je parkování, regenerace sídlišť, výstavba parků, chodníků, autobusových zastávek či cyklostezek.

Řešíme projektovou dokumentaci komplexně včetně přeložek inženýrských síti, návrhu dopravního značení, zpracování projektu vegetačních úprav, veřejného osvětlení a protihlukových úprav.

Inženýrská činnost

V rámci staveb na jejichž projektové přípravě se podílíme, poskytujeme investorům rovněž inženýrskou činnost. Jedná se zejména o projednání záměru s dotčenými orgány za účelem získání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

Stavební dozor investora

Investorům staveb dopravní infrastruktury poskytujeme služby odborného stavebního dozoru při výstavbě.

Podle náročnosti stavby zajišťujeme na staveništi dozor stálý nebo občasný, dle požadavků investora jsme schopni zajistit jak pouze technický dozor investora, tak i kompletní stavební dozor včetně kontroly fakturace, správy časového harmonogramu výstavby a podobně.

Reference - Projektové dokumentace

Název projektu Investor Stupeň
Město Třinec –Lyžbice přechod pro chodce přes sil. I/11 u autobusové zastávky Zobawa. Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61, Třinec – Staré Město DUR + DSP
Autobusový záliv na silnici I/11 v Třinci u Zobawy včetně chodníku Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61, Třinec – Staré Město DUR + DSP
„Rekonstrukce oboustranného chodníku ul. Lidická v úseku od křižovatky s ul. Halasovou po křižovatku s ul. Rudná, Ostrava - Vítkovice." SMO Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, 739 61, Ostrava - Vítkovice Ohlášení stavby
Bystřice nad Olší - "Farské" Inženýrské sítě Obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95, Bystřice nad Olší DSP + TDW
Cyklostezka údolím Lomné - I. etapa Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 64, 739 91, Dolní Lomná DSP
Výstavba cyklostezky - Hájenka - Rybník Černá v k.ú. Střítež
Obec Střítež, Střítež č.p. 118, 739 59 Stříteý u Č. Těšína
Ohášení stavby
Výstavba místní komunikace v obcí Střítež Obec Střítež, Střítež č.p. 118, 739 59 Stříteý u Č. Těšína DUR + DSP
Rekonstrulce místních komunikací 10C Baliny a 5C Zámecká Obec Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice Ohlášení stavby
Cyklostezka údolím Lomná - Dolní Lomná II a II etapa Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 64, 739 91, Dolní Lomná DUR
Parkoviště zlatá stezka Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník DUR
Technická vybavenost na svahu Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník DUR

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
TDW - tendrová dokumentace

Kontakt

Fa Kawulok Stanislav
projekt@csk-invest.cz
+420 558 334 482

 

KONTAKT

CSK – Invest s.r.o.
ul. Olšová 1165
739 61 Třinec
> zobrazit na mapě

tel.:
 +420 558 338 825
e-mail:
 info@csk-invest.cz