Projektování dopravních staveb

V rámci rozvoje měst a obcí nabízíme projekty dopravních staveb. Jedná se zejména o stavby řešící problémy obcí a měst jako je parkování, regenerace sídlišť, výstavba parků, chodníků, autobusových zastávek či cyklostezek.

Řešíme projektovou dokumentaci komplexně včetně přeložek inženýrských síti, návrhu dopravního značení, zpracování projektu vegetačních úprav, veřejného osvětlení a protihlukových úprav.

Inženýrská činnost

V rámci staveb na jejichž projektové přípravě se podílíme, poskytujeme investorům rovněž inženýrskou činnost. Jedná se zejména o projednání záměru s dotčenými orgány za účelem získání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

Stavební dozor investora

Investorům staveb dopravní infrastruktury poskytujeme služby odborného stavebního dozoru při výstavbě.

Podle náročnosti stavby zajišťujeme na staveništi dozor stálý nebo občasný, dle požadavků investora jsme schopni zajistit jak pouze technický dozor investora, tak i kompletní stavební dozor včetně kontroly fakturace, správy časového harmonogramu výstavby a podobně.

Reference - Projektové dokumentace

Název projektu Investor Stupeň
Výstavba přechodu pro chodců v obci Hrádek Obec Hrádek ÚZEMNÍ SOUHALS
Opravy místních komunikací v obci Ropice 2016 Obec Ropice DUR + DSP+DPS+AD
Chodník kolem I/11 od zastávky na Černovském k Filii v obci Vendryně Obec Vendryně DPS
Řešení statické dopravy v areálu nemocnice na Sosně v Třinci I.etapa Nemocnice Třinec DUR
Zpevněná plocha u hřbitova Obec Hrádek DUR+DSP+DPS+AD
Dopravní značení na autobusovém stanovišti Obec Návsí DUR+DSP+DPS
Parkovací plocha před MŠ a ZŠ Obec Ropice Územní souhlas
Sídliště nad "Hradčany" ul. Lidická, ul. Koperníková, ul. Beskydská, ul. Sleszká v Třinci Město Třinec DUR+DSP+DPS
Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice Obec Bystřice DPS
Údržba MK v obci Bystřice pro rok 201 Obec Bystřice DUR+DSP
Úprava zastávky před poštou Obec Bystřice DPS
     
     
     
     
     

Studie - studie
Územní souhlas - územní souhlas
DUR - dokumentace pro územní řízení
DSP - dokumentace pro stavební povolení
DPS - dokumentace pro provedení stavby
AD - autorský dozor

 

Kontakt

Projektová činnost je zajištěná:

Ing. Marek Kawulok
Bystřice 1420
email: projektkawulok@gmail.com
tel.: +420 702 211 426

 

 

KONTAKT

CSK – Invest s.r.o.
ul. Olšová 1165
739 61 Třinec
> zobrazit na mapě

tel.:
 +420 558 338 825
e-mail:
 info@csk-invest.cz